Poznej těleso nebo plošný útvar

Přiřaď

Test se vyhodnotí procenty až trefíte všechny správné odpovědi nebo uplyne daná doba testu!

  
1.PNG
11.PNG
6.PNG
2.PNG
7.PNG
8.PNG
3.PNG
5.PNG
9.PNG
4.PNG
10.PNG