OČZMU
           
HAVÁRIE V TOVÁRNÁCH CH8

VÝBUCH PLYNU

CH9

HAVÁRIE V JADERNÝCH ELEKTRÁRNÁCH

F9
           
HAVÁRIE V DOPRAVĚ F9     ZÁVALY F8