Druhy pohybů

Jaký převažující pohyb vykonávají následující tělesa?
Vyberte správnou odpověď